zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split

 

Broj nabave: 04-39/19
Datum objave: 2.8.2019.
Rok: 2.8.2019
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2019 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555