zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Usluge fizičko-tehničke zaštite

 

Broj nabave: 04-7/19
Datum objave: 6.9.2019.
Rok: 4.10.2019
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2019 Usluge fizičko-tehničke zaštite DON
2019 Usluge fizičko-tehničke zaštite Troškovnik
Izvješće o provedenom savjetovanju 2019 Usluge fizičko-tehničke zaštite
Obavijest o nadmetanju 2019 Usluge fizičko-tehničke zaštite
2019 Usluge fizičko-tehničke zaštite Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2019 Usluge fizičko-tehničke zaštite Odluka o odabiru
2019 Usluge fizičko-tehničke zaštite Obavijest o dodjeli ugovora

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555