zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Nabava programskog rješenja Oracle DB2 SE2

 

Broj nabave: 04-42/19
Datum objave: 07.10.2019.
Rok: 25.10.2019
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju 2019 Nabava programskog rješenja Oracle DB2 SE2
DON 2019 Nabava programskog rješenja Oracle DB2 SE2
Troškovnik 2019 Nabava programskog rješenja Oracle DB2 SE2
2019 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Oracle
2019 Odluka o odabiru Oracle
Obavijest o dodjeli ugovoru 2019. Nabava programskog rješenja Oracle DB2 SE2

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555