zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2020 Naftni derivati

 

Broj nabave: 06-2/20
Datum objave: 05.06.2020.
Rok: 30.06.2020.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2020 Obavijest o nadmetanju - Naftni derivati
2020 Dokumentacija o nadmetanju - Naftni derivati
2020 Troškovnik - Prilog II - Naftni derivati
2020 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Naftni derivati
2020 Odluka o odabiru - Naftni derivati
2020 Obavijest o dodjeli ugovora Naftni derivati

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555