zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2020 Usluge liječnika opće medicine

 

Broj nabave: 04-5/20
Datum objave: 6.7.2020.
Rok: 21.07.2020.
Status: Pregled i ocjena ponuda

 

Popis dokumenata

 

2020 Usluge liječnika opće medicine Obavijest o nadmetanju
DON 2020 Usluge liječnika opće medicine
2020 Usluge liječnika opće medicine Troškovnik

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555