zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2020 Zaštitni pregledi i kontrola pristupa

 

Broj nabave: 04-49/20
Datum objave: 24.12.2020.
Rok: 26.1.2021.
Status: Poništeno

 

Popis dokumenata

 

DON 2020 Zastitni pregledi i kontrola pristupa
Troskovnik 2020 zastitni pregl.
Izvjesce 2020 zastitni pregl.
Poziv na nadmetanje 2020 zastitni pregl.
Dodatne informacije br.1, 2020 Zaštitni pregledi..
Zapisnik o javnom otavaranju ponuda - 2020 Zaštitni pregledi i kontrola pristupa
Odluka o poništenju - 2020 Zaštitni pregledi i kontrola pristupa
Obavijest o dodjeli ugovora/Poništenje 2020. Zaštitni pregledi i kontrola pristupa

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555