zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2021 Zaštitni pregledi i kontrola pristupa

 

Broj nabave: 04-18/21
Datum objave: 30.04.2021.
Rok: 01.06.2021.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2021 Izvješće Zaštitni pregledi i kontrola pristupa
2021 Dokumentacija o nabavi - Zaštitni pregledi i kontrola pristupa
2021 Troškovnik - Zaštitni pregledi i kontrola pristupa
Poziv na nadmetanje - 2021 Zaštitni pregledi i kontrola pristupa
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2021 Zaštitni pregledi i kontrola pristupa
Odluka o odabiru 2021 Zaštitni pregledi i kontrola pristupa
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2021 Zaštitni pregledi i kontrola pristupa

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555