zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2021 Nadogradnja i proširenje sustava za kontrolu i naplatu parkiranja

 

Broj nabave: 04-5/21
Datum objave: 23.6.2021.
Rok: 13.7.2021.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON Nadogradnja i proširenje sustava za kontrolu i naplatu parkiranja
Troškovnik Nadogradnja i proširenje sustava za kontrolu i naplatu parkiranja
Tehnička specifikacija Nadogradnja i proširenje sustava za kontrolu i naplatu parkiranja
Obavijest o nadmetanju Nadogradnja i proširenje sustava za kontrolu i naplatu parkiranja
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2021 Nadogradnja i proširenje sustava za kontrolu i naplatu parkiranja
Odluka o odabiru 2021 Nadogradnja i proširenje sustava za kontrolu i naplatu parkiranja
Obavijest o dodjeli ugovora - 2021 Nadogradnja i proširenje sustava za kontrolu i naplatu parkiranja

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589