zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2021 2.Usluge ispomoći u vatrogasnoj postrojbi

 

Broj nabave: 04-17/21A
Datum objave: 7.6.2021.
Rok: 6.7.2021.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Don 2. Usluge ispomoci u vatrogasnoj postrojbi
Obavijest o nadmetanju 2. Usluge ispomoci u vatrogasnoj postrojbi
Troškovnik 2. Usluge ispomoci u vatrogasnoj postrojbi
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2. Usluge ispomoci u vatrogasnoj postrojbi
Odluka o odabiru 2. 2021. Usluge ispomoći u vatrogasnoj postrojbi
Obavijest o dodjeli ugovora 2 - 2021 Usluge ispomoći u vatrogasnoj postrojbi

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555