zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2021 Usluge liječnika opće medicine

 

Broj nabave: 04-19/21
Datum objave: 2.8.2021.
Rok: 17.8.2021.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2021 Usluge liječnika opće medicine
Troškovnik 2021 Usluge liječnika opće medicine
Obavijest o nadmetanju 2021 Usluge liječnika opće medicine
2021 Usluge liječnika opće medicine Odluka o odabiru
2021 Usluge liječnika opće medicine Obavijest o sklopljenim ugovorima

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555