zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

 

Broj nabave:
Datum objave:
Rok:
Status:

 

Popis dokumenata

 

2021 Izvješće Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u ZLS
2021 DON Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova
2021 Obavijest o nadmetanju Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova
2021 Troškovnik - Prilog II Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova
Izmjena br.1.2021 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u ZLS
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2021 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsl. zrakop. u ZLS
2021 Odluka o odabiru 2021 Usluga ispomoci u opsluz. zrakoplov.
2021 Usluga ispomoci u opsluz. zrakoplov. obavijest o dodjeli ugovora
2021 Usluga ispomoci u opsluz. zrakoplov. Ispravak objave

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 589