zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

 

Broj nabave:
Datum objave:
Rok:
Status:

 

Popis dokumenata

 

2021 DON Nadogradnja sustava automatske naplate parkinga
2021 Tehnička specifikacija Nadogradnja sustava automatske naplate parkinga
2021 Troskovnik - Prilog III - Nadogradnja sustava automatske naplate parkinga
2021 Obavijest o nadmetanju - Nadogradnja sustava automatske naplate parkinga
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2021 Nadogradnja sustava automatske naplate parkinga
2021 Nadogradnja sustava automatske naplate parkinga Odluka o odabiru
2021 Obavijest o dodjeli ugovora 2021 Nadogradnja sustava automatske naplate parkinga

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589