zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

 

Broj nabave:
Datum objave:
Rok:
Status:

 

Popis dokumenata

 

DON 2022 Usluga odrzavanja automatiziranih sustava za rukovanje prtljagom
Troškovnik 2022 Usluga odrzavanja automatiziranih sustava za rukovanje prtljagom
Tehnička specifikacija 2022 Usluga odrzavanja automatiziranih sustava za rukovanje prtljagom
Izvješće 2022 Usluga odrzavanja automatiziranih sustava za rukovanje prtljagom
Obavijest o nadmetanju 2022 Usluga odrzavanja automatiziranih sustava za rukovanje prtljagom
2022 Usluga odrzavanja automatiziranih sustava za rukovanje prtljagom Odluka o odabiru
2022 Usluga odrzavanja automatiziranih sustava za rukovanje prtljagom Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Obavijest o dodijeli ugovora 2022 Usluga održavanja automatiziranih sustava za rukovanje prtljagom

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589