zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

 

Broj nabave:
Datum objave:
Rok:
Status:

 

Popis dokumenata

 

DON 2022 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split
Troškovnik 2022 Usluga ispomoći čišćenja
Izvješće o provedenom savjetovanju 2022 Usluga ispomoći čišćenja
Obavijest o nadmetanju 2022 Usluga ispomoci ciscenja zrakoplova
2022 Usluge čišćenja Izmjena br.1
2022 Usluge čišćenja - Izmjena br.2
2022 Usluge čišćenja Dodatne informacije br.3
2022 Usluge čišćenja Troškovnik v.2
2022 Usluge čišćenja Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2022 Usluge čišćenja Odluka o odabiru
Obavijest o dodjeli ugovora - 2022 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589