zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

 

Broj nabave:
Datum objave:
Rok:
Status:

 

Popis dokumenata

 

Izvješće 2022 Usluge prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci
DON 2022 Usluge prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci
Troškovnik 2022 Usluge prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci
Obavijest o nadmetanju 2022 Usluge prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci
2022 Usluge prijevoza Izmjena br.1
2022. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Usluge prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci
2022 Odluka o odabiru Usluge prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci
2022 Obavijest i dodijeli ugovora Usluge prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589