zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

 

Broj nabave:
Datum objave:
Rok:
Status:

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju 2022. Nabava rezervnih dijelova i usluge održavanja sustava za zaštitni pregled predane prtljage
DON 2022. Nabava rezervnih dijelova i usluge održavanja sustava za zaštitni pregled predane prtljage
Tehnička specifikacija Prilog II - Nabava rezervnih dijelova i usluge održavanja sustava za zaštitni pregled predane prtljage
Plan održavanja Prilog III - Nabava rezervnih dijelova i usluge održavanja sustava za zaštitni pregled predane prtljage
Troškovnik Prilog IV - Nabava rezervnih dijelova i usluge održavanja sustava za zaštitni pregled predane prtljage
2022 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Odluka o odabiru - 2022. Nabava rezervnih dijelova i usluge održavanja sustava za zaštitni pregled predane prtljage
Obavijest o dodjeli ugovora 2022. - Nabava rezervnih dijelova i usluge održavanja sustava za zaštitni pregled predane prtljage

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 589