zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

 

Broj nabave:
Datum objave:
Rok:
Status:

 

Popis dokumenata

 

Sustav besprekidnog napajanja za BHS DON
Sustav besprekidnog napajanja za BHS Projekt
Sustav besprekidnog napajanja za BHS Troškovnik-teh.spec.
Sustav besprekidnog napajanja za BHS Obavijest o nadmetanju
2022 Sustav besprekidnog napajanja za BHS - Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Odluka o odabiru - 2022. Sustav besprekidnog napajanja za BHS
Obavijest o dodjeli ugovora - 2022 Sustav besprekidnog napajanja za BHS

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589