zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

 

Broj nabave:
Datum objave:
Rok:
Status:

 

Popis dokumenata

 

2022 DON - Telekomunikacijske usluge
Obavijest o nadmetanju 2022. - Telekomunikacijske usluge
2022. Tehnička specifikacija Prilog II Telekomunikacijske usluge
2022. Troškovnik Prilog III Telekomunikacijske usluge
2022. Telekomunikacijske usluge - Izmjena-dodatne informacije br. 1
2022. Tehnička specifikacija - Pilog IIA Telekomunikacijske usluge
2022. Troskovnik - Prilog IIIA - Telekomunikacijske usluge
2022. Izmjene-dodatne informacije br. 2 - Telekomunikacijske usluge
2022. Tehnička specifikacija - Prilog II B - Telekomunikacijske usluge
2022. Troškovnik - Prilog III B - Telekomunikacijske usluge
2022 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - telekomunikacijske usluge
2022. Odluka o odabiru - Telekomunikacijske usluge
2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Telekomunikacijske usluge

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589