zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

 

Broj nabave:
Datum objave:
Rok:
Status:

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju - 2022 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
DON Savjetovanje - 2022 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Izvjesce - 2022 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
DON - 2022 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Troskovnik i tehnicka specifikacija - 2022 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2022 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun.
Odluka 2022 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Obavijest o dodjeli ugovora - 2022 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589