zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

 

Broj nabave:
Datum objave:
Rok:
Status:

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju - 2022. Službena odjeća
DON 2022. Službena odjeca
Prilog II - 2022. Tehnicka specifikacija
Prilog III - Troskovnik Službena odjeca
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Službena odjeća
Odluka o odabiru - Službena odjeća

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589