zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Usluge smještaja

 

Broj nabave: 04-19/13
Datum objave: 4.4.2013.
Rok: 22.04.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda
Usluge smještaja EOJN- Objava ugovora
Odluka o odabiru Usluge smještaja
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Usluge smještaja

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555