zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

Usluge smještaja 2014

 

Broj nabave: 04-1/14
Datum objave: 9.4.2014.
Rok: 29.04.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda Usluge smještaja 2014
EOJN-Obavijest o sklopljenim ugovorima Usluge smještaja 2014.
Odluka o odabiru Usluga smještaja
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Usluge smještaja 2014

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555