zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01; URBROJ: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić objavljuje Pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_njihovog_izvršenja.pdf.


Registar ugovora 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/2016) Zračna luka Split d.o.o. objavljuje Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma  i Registar ugovora jednostavne nabave.

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.  NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

U smislu članka 75-83. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zračna luka Split d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Plan nabave

 

pdfPlan_nabave_-_2018-_Izmjene_br._2.pdf

 

pdfPlan_nabave_2018._-_Izmjene_br._1.pdf

 

pdfPlan_nabave_za_2018._godinu.pdf

 

pdfII_Izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2017._godinu.pdf

 

pdfIzmjene i dopune Plana nabave za 2017.pdf

 

pdfPlan_nabave_za_2017._godinu.pdf

 

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

Sukladno članku 15. stavku 2. i stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Zračna luka Split d.o.o.,
objavljuje Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf .

 

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

 

Postupci javne nabave u tijeku

 

Predmet Broj nabave Datum objave Rok Status
2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava 04-37/18 15.3.2018. 30.03.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Informatička oprema 04-29/18 16.2.2018. 8.3.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Informatička oprema za prihvat i otpremu putnika u zračnom prijevozu 04-32/18 30.4.2018. 22.5.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Kolica za prtljagu (31 komad) i kolica za kontejnere (7 komada) 04-7/18 30.3.2018. 19.04.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Nadogradnja FIDS sustava 04-4/18 17.1.2018. 6.2.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Nadogradnja komunikacijskog sustava 04-30/18 16.2.2018. 8.3.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Naftni derivati 06-11/18 11.5.2018. 24.05.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Opskrba električnom energijom 04-12/18A 3178.2018. 11.09.2018 Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Samohodna elektro teleskopska transportna traka 04-6/18 30.3.2018. 18.04.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Samohodne elektro putničke stepenice 04-5/18 30.3.2018. 18.04.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Sjedišta za putnike u odlasku 04-22/18 22.8.2018. 11.09.2018 Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Specijalizirana informatička oprema za prihvat i otpremu putnika 04-39/18 14.9.2018. 04.10.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Sustav FIDS informacijskih zaslona 04-31/18 3.12.2018. 21.12.2018. Dostava ponuda
2018 Sustav za zaštitni pregled putnika 04-21/18 26.6.2018. 12.07.2018 Poništeno
2018 Sustav za zaštitni pregled putnika 04-21-18A 04-21-18A 26.9.2018. 16.10.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Sustav za zaštitni pregled ručne prtljage 04-20/18 5.3.2018. 10.04.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Tehnološka nadogradnja poslovnog bežičnog komunikacijskog sustava Zračne luke Split 04-38/18 25.5.2018. 14.6.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split. 04-10/18 11.5.2018. 08.06.2018 Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Usluga liječnika opće medicine 04-9/18 23.8.2018. 11.09.2018 Poništeno
2018 Usluge medicinske sestre 04-8/18 20.2.2018. 07.03.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje 04-3-18A 04-3/18A 24.9.2018. 23.10.2018. Pregled i ocjena ponuda
2018 Utovarivač transporter 04-1/18 30.3.2018. 19.04.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018. Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split 04-2/18 22.1.2018. 20.02.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555