zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01; URBROJ: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić objavljuje Pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_njihovog_izvršenja.pdf.


Registar ugovora 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/2016) Zračna luka Split d.o.o. objavljuje Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma  i Registar ugovora jednostavne nabave.

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.  NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

U smislu članka 75-83. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zračna luka Split d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Plan nabave

 

pdfPlan_nabave_za_2018._godinu.pdf

 

pdfII_Izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2017._godinu.pdf

 

pdfIzmjene i dopune Plana nabave za 2017.pdf

 

pdfPlan_nabave_za_2017._godinu.pdf

 

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

Sukladno članku 15. stavku 2. i stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Zračna luka Split d.o.o.,
objavljuje Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf .

 

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

 

Postupci javne nabave u tijeku

 

Predmet Broj nabave Datum objave Rok Status
2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun 06-4/17 29.6.2017. 19.7.2017. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2017 Popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta Zračne luke Split 04-17/17 29.9.2017. 19.10.2017. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage 04-7/17 12.7.2017. 17.10.2017. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2017 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split 04-19/17 19.10.2017. 23.11.2017. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2017 Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi 04-21/17 27.12. 2017. 23.01.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2017 Usluge fizičko-tehničke zaštite 04-22/17 22.12.2017. 11.01.2018. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2017 Zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, prtljage, tereta i potrepština Zračne luke 04-20/17 20.11.2017. 14.12.2017. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2018 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava 04-37/18 15.3.2018. 30.03.2018. Dostava ponuda
2018 Informatička oprema 04-29/18 16.2.2018. 8.3.2018. Pregled i ocjena ponuda
2018 Nadogradnja FIDS sustava 04-4/18 17.1.2018. 6.2.2018. Pregled i ocjena ponuda
2018 Nadogradnja komunikacijskog sustava 04-30/18 16.2.2018. 8.3.2018. Pregled i ocjena ponuda
2018 Sustav za zaštitni pregled ručne prtljage 04-20/18 5.3.2018. 10.04.2018. Dostava ponuda
2018 Usluge medicinske sestre 04-8/18 20.2.2018. 07.03.2018. Pregled i ocjena ponuda
2018. Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split 04-2/18 22.1.2018. 20.02.2018. Pregled i ocjena ponuda
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Sustav za zaštitni pregled predane prtljage 04-7/17 10.07.2017. Izvješće o savjetovanju
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Sustav za zaštitni pregled ručne prtljage 04-20/18 1.3.2018. Izvješće o savjetovanju
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u ZLS 04-19/17 17.10.2017. Izvješće o savjetovanju
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Usluga ispomoći u vatrogasnoj postrojbi 04-21/17 21.12.2017. Izvješće o savjetovanju
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, prtljage, tereta i potrepština Zračne luke 04-20/17 17.11.2017. Izvješće o savjetovanju
SAVJETOVANJE Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje 04-3/18 15.3.2018. 20.03.2018. Savjetovanje

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555