zracna-luka-split-airport home
 


Jednostavna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01; URBROJ: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić objavljuje 

Pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_njihovog_izvršenja.pdf.

 


Registar ugovora 

 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/2016) Zračna luka Split d.o.o. objavljuje Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma  i Registar ugovora jednostavne nabave.

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.  NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

U smislu članka 75-83. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zračna luka Split d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

 

Plan nabave

 

pdfPlan nabave za 2023. godinu.

  

 

JAVNA NABAVA


Sukladno člancima 67. – 73. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novina br. 120/16 i 114/22), Zračna luka Split d.o.o., sve objave javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novina br. 120/16 i 114/22), Zračna luka Split d.o.o., objavljuje Registar ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)

Sve objave Zračna luka Split d.o.o., objavljuje na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


JEDNOSTAVNA NABAVA


Sukladno članku 15. stavku 2. i stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novina br. 120/16 i 114/22), Zračna luka Split d.o.o., objavljuje Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf .

 

 

 

Postupci jednostavne nabave u tijeku

 

Predmet Broj nabave Datum objave Rok Status
2023 Dostava izgubljene prtljage po zonama P-04-39/23 22.3.2023. 30.03.2023. Dostava ponuda
2023 Izvanredne vožnje na zahtjev Zračne luke Split- prijevoz putnika i posade zrakoplova P-04-40/23 22.3.2023. 30.03.2023 Dostava ponuda

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 589