zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01; URBROJ: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 172/2003 i 144/2010), Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 96, 21216 Kaštel Štafilić objavljuje Pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_njihovog_izvršenja.pdf.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) Zračna luka Split d.o.o. objavljuje Registar.pdf

 


Popis gospodarskih subjekata
s kojima Zračna luka Split d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi možete pogledati ovdje Popis.pdf
 

 

 

  

 

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

Postupci javne nabave u tijeku

 

Predmet Broj nabave Datum objave Rok Status
2015 Hortikulturne usluge održavanja zelenih površina 04-39/15 11.12.2015. 07.01.2016. Pregled i ocjena ponuda
2016 Informatička oprema 04-34/16 26.4.2016. 24.05.2016. Dostava ponuda
2016 Naftni derivati 06-2/16 22.1.2016. 03.03.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 Opskrba električnom energijom 04-1/16 2.2.2016. 15.03.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 Popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta Zračne luke Split 04-26/16 24.5.2016. 14.06.2016. Dostava ponuda
2016 Radovi na ZLS 08-10/16 15.4.2016. 31.05.2016. Dostava ponuda
2016 RTG uređaji (2 komada) 04-21/16 19.2.2016. 10.03.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 Tinte i toneri 06-4/16 15.4.2016. 16.05.2016. Pregled i ocjena ponuda
2016 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog i održavanja vodovoda i kanalizacije 04-8/16 25.3.2016. 14. 04.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555