zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01; URBROJ: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić objavljuje Pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_njihovog_izvršenja.pdf.


Registar ugovora 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/2016) Zračna luka Split d.o.o. objavljuje Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma  i Registar ugovora jednostavne nabave.

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.  NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

U smislu članka 75-83. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zračna luka Split d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Plan nabave

 

 

 

 

 

pdfPlan nabave za 2022. godinu.

  

pdfPlan nabave za 2022. godinu -Izmjene br. 1.

 

pdfPlan nabave za 2022. godinu -Izmjene br. 2.

 

 

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

Sukladno članku 15. stavku 2. i stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Zračna luka Split d.o.o.,
objavljuje Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf .

 

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

 

Postupci javne nabave u tijeku

 

Predmet Broj nabave Datum objave Rok Status
2021 Nadogradnja sustava automatske naplate parkinga 04-24/21 4.1.2022. 21.01.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2021 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split 04-22/21 10.12.2021. 11.01.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Nabava rezervnih dijelova i usluge održavanja sustava za zaštitni pregled predane prtljage 04-35/22 30.3.2022. 19.04.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Naftni derivati 06-25/22 1.8.2022. 30.08.2022. Pregled i ocjena ponuda
2022 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun 06-26/22 29.4.2022. 31.05.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Podrška i održavanje Programskog sustava „Airport Software“ za prihvat i otpremu, putnika, zrakoplova i tereta 04-22/22 11.3.2022. 31.03.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Pružanje usluge liječnika opće medicine 04-32/22 02.9.2022. 21.09.2022. Pregled i ocjena ponuda
2022 Rekonstrukcija i nadogradnja regulatorskog postrojenja svjetlosne signalizacije sa nadzorno-upravljačkim sustavom 04-4/22 19.9.2022. 31.10.2022. Dostava ponuda
2022 Sustav besprekidnog napajanja za BHS 04-10/22 1.4.2022. 03.05.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split 04-29/22 24.1.2022. 24.02.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u ZLS 04-27/22 12.9.2022. 11.10.2022. Dostava ponuda
2022 Usluga odrzavanja automatiziranih sustava za rukovanje prtljagom 04-23/21 11.1.2022. 22.02.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Usluge prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci 04-30/22 07.3.2022. 05.04.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022. Službena odjeća 06-34/22 20.7.2022. 02.08.2022. Pregled i ocjena ponuda
2022. Telekomunikacijske usluge 04-28/22 15.4.2022. 05.05.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589